KGE
盆頭螺絲, 盤頭螺絲

MS-PAN-01

盆頭螺絲 / 盤頭螺絲

 • 材質: 碳鋼 / 不鏽鋼
 • 接單訂製品
DWG

盆頭組合螺絲 / 盤頭組合螺絲

MS-PAN-02

盆頭組合螺絲 / 盤頭組合螺絲

 • 材質: 碳鋼 / 不鏽鋼
 • 接單訂製品
DWG

梅花孔盆頭螺絲 / 梅花孔盤頭螺絲

MS-PAN-03

梅花孔盆頭螺絲 / 梅花孔盤頭螺絲

 • 材質: 碳鋼 / 不鏽鋼
 • 接單訂製品
DWG

盆頭螺絲, 盤頭螺絲

MS-PAN-04

盆頭螺絲 / 盤頭螺絲

 • 材質: 碳鋼
 • 接單訂製品
DWG

一字盆頭螺絲, 一字盤頭螺絲

MS-PAN-05

一字盆頭螺絲 / 一字盤頭螺絲

 • 材質: 碳鋼 / 不鏽鋼
 • 接單訂製品
DWG

十字盆頭三角牙螺絲, 十字盤頭三角牙螺絲

MS-PAN-06

十字盆頭三角牙螺絲 / 十字盤頭三角牙螺絲

 • 材質: 碳鋼
 • S-Tite
 • 接單訂製品
DWG